Indoor Schwinn Cycling

#GDPR

CONSIMȚĂMÂNT privind utilizarea datelor cu caracter personal ale participanților, în scopuri de marketing

În calitate de participant la evenimentul PEDALAS.RO IASI INDOOR CYCLING MARATHON – Editia iunie 2023, îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal menționate în prezentul înscris.

Având în vedere prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD sau GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale – în vigoare, în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești ale persoanei vizate, SC PEDALAS.RO SRL, cu sediul în IAȘI, Șos. Rediu Nr 6A, Bl 482E, Sc D, Ap 16, tel.: 0740 884 203, e-mail: contact@pedalas.ro, EUID ROONRC: J22/2468/2021, având CUI 44641996, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă informeză și solicită acceptul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în scopul detaliat în cele ce urmează.

 

 1. SCOPUL PRIVIND UTILIZAREA ȘI OPERAȚIUNILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

SC PEDALAS.RO SRL vă solicită acordul privind utilizarea datelor cu caracter personal, în mediul online, cu scopul unic al promovării mărcii înregistrate Pedalas.ro.

Prelucrarea se va limita la aspectele generale, fără a fi divulgate date sensibile precum numele de familie, numărul de telefon sau adresa de email, pe care ni le aduceți la cunoștință aprioric, cu ocazia înscrierii la evenimentul PEDALAS.RO IASI INDOOR CYCLING MARATHON – Editia iunie 2023.

Operațiunile de prelucrare constau în toată gama aplicabilă activităților specifice procesului pus în operă, respectiv colectare, analizare, utilizare, consultare, stocare, diseminare, punere la dispoziție, arhivare și eliminare.

 

 1. CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE ȘI DESTINATARII DATELOR

Politica noastră privind protecția și securitatea datelor personale este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile convenite și solicităm persoanelor vizate cu care interacționăm să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.

Datele pe care le deținem despre dvs. sunt în principal informațiile furnizate de dvs. pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informații generate de imagini foto sau video surprinse înaintea, în timpul și după evenimentul PEDALAS.RO IASI INDOOR CYCLING MARATHON – Editia iunie 2023.

Datele personale (clasice sau digitale) solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: 

 • Datele de identificare, constând în nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și mărimea purtată la tricou;
 • Imaginile foto și video surprinse imediat înaintea, în timpul și imediat după evenimentul RO IASI INDOOR CYCLING MARATHON – Editia iunie 2023.
 1. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă scopului dat de această activitate de prelucrare se întemeiază pe consimțământul persoanei vizate temeiul articolului 6, alineatul (1), litera (a), obținut prin prezentul acord, conform articolului 7 și 8 din Regulamentul UE 679/2016 (RGPD) care reglementează condițiile de acordare a consimțământului. Vă comunicăm totodată că avem instituite garanții care asigură faptul că au fost stabilite măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru a se respecta toate principiile de prelucrare a datelor stipulate la articolul 5 din Regulament, în special, respectarea principiului reducerii la minimum a datelor. 

 

 1. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR. STOCAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ne asigurăm în permanență că acestea nu sunt divulgate persoanelor neautorizate și ne preocupă recurent să ne instruim personalul în limitarea prelucrării la îndeplinirea scopului  declarat persoanei vizate anterior prelucrării.

În acest sens, avem instituite ample măsuri de securitate instituite în mediul intern al organizației noastre, dintre care enumerăm: 

 • pe linie de securitate fizică: acces limitat la device-uri și la baza de date de clienți și informații despre aceștia, prin parolarea acestora;
 • pe linie de securitate cibernetică: sisteme antivirus instalate pe device-urile ce conțin baze de date.

Datele dumneavoastră ce fac obiectul prezentului acord vor fi prelucrate în format electronic iar stocarea lor se va realiza atât în format letric, cât și electronic.

În acest sens, am estimat o durată maximă de stocare de 1 lună pentru forma letrică, în timp ce durata de stocare în pagina noastră pe  social media va fi aceeași cu durata de viață a paginii însăși. 

 

 1. ACCES LA DATELE PE CARE NI LE FURNIZAȚI. TRANSMISIUNILE DE DATE

Anumite persoane pot accesa toate datele dumneavoastră, în forma completă în care ni le furnizați.

Persoanele care au acces la datele dvs. fac parte din mediul organizațional intern, precum și din cel al agenției de marketing partenere – SC INNVISION.RO SRL (cu unic scop de editare a imaginilor în vederea promovării) și nu sunt autorizați să divulge informațiile pe care le prelucrează.

Forma finală în care vom publica datele dvs. pe rețelele de socializare va fi aprobată de către administratorul desemnat al societății, care se va asigura că strategia de marketing pusă în aplicare nu presupune divulgarea de date cu caracter personal care să vă prejudicieze. 

La momentul de față, am externalizat activitățile de marketing referitoare la scopul declarat, prilej cu care intenționăm să partajăm datele ce fac obiectul prezentului acord, cu agenția de marketing parteneră – SC INNVISION.RO SRL.

Însuși scopul acestei prelucrări de date este constituit de popularizarea opiniei, atitudinii și imaginii dvs. în rândul potențialilor clienți ai SC PEDALAS.RO SRL, prin intermediul rețelelor de socializare.

Astfel, informațiile pe care ni le puneți  la dispoziție în cadrul feedback-ului și imaginilor pe care ni le furnizați vor fi făcute cunoscute publicului larg care accesează aceste medii virtuale.

 

 1. RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

Vă puteți retrage consimțământul acordat prin prezentul înscris pentru utilizarea datelor personale, în orice moment, printr-o simplă cerere adresată responsabilului nostru cu protecția datelor, Robert Dalas, administrator împuternicit.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va comporta achitarea vreunei taxe și va produce efecte imediat, drept pentru care și prelucrarea în scop de marketing va fi sistată instant, în condițiile în care nu există alte prevederi/cerințe legale aplicabile care să împiedice acest lucru. 

 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 și de legislația națională, aveți la dispoziție și puteți accesa oricând exercitarea următoarele drepturi: 

 • dreptul de acces la propriile date cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci cand acestea sunt inexacte/ incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator de date personale desemnat de dvs.);
 • dreptul la opoziție la prelucrare;
 • dreptul de a depune o plângere la angajator și/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);
 • dreptul retragere a prezentului consimțământ, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, fără a fi necesară vreo justificare;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către angajator.
 1. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUIDE DATE CU CARATER PERSONAL

Dacă aveți întrebări suplimentare sau reclamații legate de procesarea datelor personale prelucrate, vă recomandăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, Robert Dalas, prin e-mail la contact@pedalas.ro sau prin scrisoare adresată acestuia la adresa noastră din IAȘI, Șos. Rediu Nr 6A, Bl 482E, Sc D, Ap 16.

 1. LIBERA EXPRIMARE A ACORDULUI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

În calitate de participant la evenimentul PEDALAS.RO IASI INDOOR CYCLING MARATHON – Editia iunie 2023, am luat la cunoștință informațiile din prezentul document și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul/scopurile prevăzute la pct. 2

© 2023 Pedalas.ro. Toate drepturile rezervate.

error: Content is protected !!